2_ΚΠΙΣΝ Ο Πέτρος και ο Λύκος στο καρναβαλι των Ζώων